GDPR

Antonstiftelsen lagrar personuppgifterna från ansökningar i sju år från att de beviljats och utbetalats. Avslås en ansökan sparas personuppgifterna till 31 december året efter ansöknings året. Därefter raderas personuppgifterna.

Antons Data & Integritetspolicy

Policy för anställda avseende digitala verktyg/sociala medier/molntjänster