Vem kan söka

Person eller organisation som delar Antonstiftelsen vision och värdegrund och verkar för demokrati, mångfald och allas lika värde.

Vi ser gärna ansökningar från personer och organisationer som arbetar kompensatoriskt med barn och ungdomar i socialt utsatta områden/situationer.

Mottagare ska vara en person eller en organisation som; 

 • främjar stiftelsens värdegrund, 
 • lever upp till FNs barnkonvention och mänskliga rättigheter samt verkar för demokrati, mångfald, allas lika värde, bygger sin verksamhet förenlig med en kristen värdegrund
 • driver sin verksamhet utan eget vinstintresse i Sverige eller övriga världen, 
 • kan beskriva verksamhetens syfte och långsiktiga målbild/vision samt kan ange och redovisa vilken verksamhet som medlen ska användas till inom något eller några av områdena utbildning, social och fysisk omsorg, hälsa och rörelse samt social färdighetsträning.

Information angående ansökan

 • Ansökningstiden är 1 januari till 1 mars och 1 augusti till 1 oktober
 • Ansökan kan endast göras med formulär på antonstiftelsens sida ”Ansök här”.
 • Alla ansökningar som är kompletta och korrekt ifyllda behandlas efter avslutad ansökningsperiod. Endast beviljade bidrag återkopplas.
 • Beviljade bidrag ska redovisas max två månader efter avslutat projekt via formulär på stiftelsens hemsida. Stiftelsen kan begära tillbaka bidraget om detta inte görs. Fyll i formuläret här. Kvitton kan, i vissa fall, komma att begäras in som underlag.
 • Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens med intyg/utlåtande.
 • Antonstiftelsen kan komma att önska använda uppföljande material och bilder i sin marknadsföring och kommunikation.
 • Om ett projekt ej genomförs i enlighet med ansökan kan den sökande bli återbetalningsskyldig av hela eller delar av bidraget. 
 • Antonstiftelsen behandlar inte ansökningar av redan genomförda aktiviteter.
 • Antonstiftelsen beviljar inte medel till ansökningar som redan en gång fått medel.
 • Beslut på din ansökan meddelas inom ca 8 veckor efter att ansökningstiden gått ut.