Efter avslutat projekt görs återrapportering här:

    Jag försäkrar på heder och samvete att mina uppgifter är korrekta.
    1

    1 Genom att skicka denna återrapportering samtycker jag till att Antonstiftelsen behandlar de personuppgifter, som finns i ansökan och återrapportering, så länge de är nödvändigt, för stiftelsens behandling av min ansökan. Jag är medveten om att eventuella foton som skickas in kan komma att användas på Antonstiftelsens hemsida och eller i andra reklamsyften som rör stiftelsen. Jag tar ansvar för att eventuella personer på bilderna har gett sitt samtycke till detta.