Efter avslutat projekt görs återrapportering här:

    Jag försäkrar på heder och samvete att mina uppgifter är korrekta.
    1

    1 Genom att skicka denna återrapportering samtycker jag till att Antonstiftelsen behandlar de personuppgifter som finns i ansökan så länge de är nödvändigt för stiftelsens behandling av min ansökan”