Om oss

Antonstiftelsens värdegrund är att bedriva verksamhet som utgår från ett socialt, medmänskligt, hållbart och holistiskt perspektiv som utvecklar människor så att de gör en positiv skillnad i sin närhet samt omvärlden. Stiftelsen ska verka för demokrati, mångfald, bildning och allas lika värde.
Styrelsen kan besluta att en del av avkastningen ska kunna lämnas till en mottagare som inte helt eller delvis ägs av stiftelsen. Denna mottagare ska vara en person eller en organisation som; a. främjar stiftelsens värdegrund, b. lever upp till FNs barnkonvention och mänskliga rättigheter samt verkar för demokrati, mångfald, allas lika värde.

Antonstiftelsen driver antonutbildning.se och antonhvb.se

 

 

Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad!

Den 1 juli 2021 lämnade Berit Lennartsson över ägarskapet till Antonstiftelsen genom ett gåvobrev. Antonstiftelsen vilar på stadgar som motsvarar Berits värdegrund och dröm. Antonstiftelsens värdegrund är att bedriva verksamhet som utgår från ett socialt, medmänskligt, hållbart och holistiskt perspektiv som utvecklar människor så att de gör en positiv skillnad i sin närhet samt omvärlden. Stiftelsen ska verka för demokrati, mångfald, bildning och allas lika värde.

Antonstiftelsen ägs inte av någon men förvaltas av en styrelse som består av minst 7 och max 11 ledamöter. Berit är med som en av dessa ledamöter och styrelsens beslut och ägardirektiv får inte strida mot stadgarna. På så sätt garanteras samma kvalitet och omsorg som när Berit själv var ägare.

Styrelsens ledamöter är:
Ordförande Daniel Lennartsson
Ledamot Berit Lennartsson
Ledamot Annette Boije
Ledamot Elisabet Svahn
Ledamot Marcus Sundin
Ledamot Linus Eriksson
Ledamot Kristina Sundin
Ledamot Karin Lennartsson
Ledamot Christian Svahn

Historia

Allt startade med att Berit Lennartsson hade en dröm om att få ge sina elever de rätta förutsättningarna för att växa som människor och i sin tur kunna göra skillnad på riktigt. Berit ville se en skola som ger eleverna en djupare förståelse för sin omvärld och inte bara läste om den.

År 2001 startade Berit Antonskolan med ca 20 elever och 2,5 anställda inklusive henne själv. Berit var rektor, lärare, köpte maten, städade, öppnade och stängde fritidshemmet och mycket mycket mer. Det är i den ”idealist-andan” som Antonskolan startade. Berit säger ofta att vi inte ska ge upp utan fortsätta tro på det vi gör för barnens, elevernas och ungdomarna skull. Antonskolan föddes ur en idé och vi är fortfarande hust det – en idéburen verksamhet som inte ger upp.

Idag har Antonskolan växt till 2 grundskolor och förskolor samt sen 2018 med en ny verksamhet i ett nytt bolag, Anton HVB AB. Berit har gått i pension och gett allt vidare till den stiftelse hon själv bildade, Antonstiftelsen. Antonstiftelsen är sen 1 juli 2021 ensam ägare av de verksamheter som Berit varit med och startat. Läs mer om Antonstiftelsen under dess rubrik.