Du kan stödja Antonstiftelsen på olika sätt

Ge en gåva

Genom din gåva kan Antonstiftelsen bevilja fler ansökningar om bidrag och därmed hjälpa och stödja unga människors utveckling i Sverige och utomlands.

Bankgiro: 5754-8182

Swish:123 304 92 10 (Märk betalningen Antonstiftelsen)

info@antonstiftelsen.se

World,Environment,Day,Concept:,Calm,Of,Country,Meadow,Sunrise,Landscape

Arv och testamente

Du kan testamentera tillgångar till Antonstiftelsen så att dina medel får stor betydelse långt efter din bortgång.

Vi känner en djup tacksamhet till alla som väljer att stödja på detta sätt och kommer att förvalta dessa gåvor så de kommer till så stor nytta för människor som möjligt.

Kontakta info@antonstiftelsen.se för mer information.

Högtids- och minnesgåvor

Du kan ge ett vackert gåvokort för att uppvakta eller hedra vänner 

Det blir en fin present och samtidigt stödjer du Antonstiftelsens möjlighet att hjälpa människor med utbildning och social omsorg.

Kontakta oss på info@antonstiftelsen.se för att beställa.