Utflykt till Tropikariet

Antonstiftelsen beviljade under läsåret 23/24 medel till en utflykt till elever på Antonskolan Blekedamm i Kristianstad. Utflykten gick till Tropikariet i Helsingborg. De som sökte medel och som var med på utflykten beskrev projektet så här: “Under vårterminen har vi på Antonskolan arbetat med Nord- och Sydamerika. Vi har med hjälp av bidraget, från Antonstiftelsen, kunnat göra tre utflykter till Tropikariet i Helsingborg med åldersblandade grupper. Besöket syftade till att skapa förståelse för regnskogen och biologisk mångfald. På Tropikariet fick eleverna se och komma nära flera olika djur samt uppleva hur det skulle kunna kännas att vistas i regnskogen. Alla elever i f-åk 6 har fått uppleva ungefär samma sak. Detta stärker elevernas vi-känsla. Till exempel har vi kunnat höra elever från olika klasser diskutera djur och upplevelser kopplat till besöken.

Utöver utflykterna har vi arbetat med Nord- och Sydamerika på vårens båda projektdagar även om dessa inte har finansierats av bidraget från Antonstiftelsen eller Positiva projekt från Sparbanken i Skåne.

Innan studiebesöken på Tropikariet förberedde vi oss genom studier av djur och natur i Sydamerika. Eleverna lärde sig skriva faktatexter om djur. Vi pratade om klimat och djurens olika förhållanden i Sydamerika jämfört med Sverige. På skolans bazar hölls en tipspromenad om olika djur, där många fanns representerade på Tropikariet. Detta gav dem återigen en ingång till samtal över åldrarna. Vi har haft en fotoutställning på skolan där eleverna rest till olika platser och miljöer i Nord- och Sydamerika med hjälp av greenscreen”.