JE Awarness program – ASSI 2023

Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder. Sjukdomen sprids via myggor. Organisationen ASSI verkar i Uttar Pradesh i norra Indien, där påverkan av denna sjukdom och dess påföljder är ständigt närvarande. ASSI, samt andra organisationer och myndigheter, har kunnat definiera att en stor anledning till spridningen av sjukdomen beror på okunskap och bristande hygien. 

För ett år sedan ansökte ASSI om medel från Antonstiftelsen till att kartlägga situationen samt att skapa en informationskampanj i området. Den plats man avsåg fokusera var 17 byar i Chehri och Maharajganj-regionen, Uttar Pradesh. I juni 2023 påbörjades kartläggningen av dessa byar och 506 hus utifrån deras geografiska läge. Flera olika insatser gjordes efter denna kartläggning. Informationskampanjer gjordes i omfattande skala, brunnar byggdes om och vaccinationer genomfördes. Under hösten 2023 var Kristina Sundin och Annette Boije, representanter för Antonstiftelsen, på plats och besökte ASSI för att följa upp projektet som pengar beviljats till. På fotot ses Antonstiftelsens representanter tillsammans med ASSI:s projektledare.